Felhasználói eszközök

Eszközök a webhelyen


Munka cellák és tartományok adataival

Az előző oldalon láttuk, hogyan kell a munkalapokkal dolgozni. A következő lépés elérni a munkalapon lévő adatokat.

Cellák és tartományok elérése

Az MS Excelben egy munkalap egy celláját a munkafüzet és munkalap nevével, majd a cella oszlopának betűjével és sorának számával adunk meg:

 [C:\folder\to\my\worksheet\riport.xlsx]Sheet1!C5

Djeeniben először megadjuk a munkalap Djeeni nevét a WSheet Use folyamatlépésben. Utána a cellát elérni egyszerű:

 wsRiport!C5

ahol wsRiport a munkalap Djeeni neve. Tartományok (pl. A2-től G4-ig) szintén az MS Excel szabályokat követik, mely szerint a bal felső cellát egy kettősponttal kell elválasztani a jobb alsó cellától:

 [C:\folder\to\my\worksheet\riport.xlsx]Sheet1!A2:G4 'MS Excel
 wsRiport!A2:G4         -           'Djeeni

Abszolút cellahivatkozás

Az MS Excelben a $ jel használatával lehetőség van megakadályozni, hogy a formulák megváltoztassák a cellahivatkozásaikat áthelyezéskor vagy másoláskor (pl. $F7, T$23). Djeeniben a cellákat mindig a fenti formában hivatkozzuk, ezért nem szükséges és nem is engedélyezett a $ használata. Sose használd a $ jelet semmilyen cellahivatkozásban egy Djeeni folyamatban.

Egy cella értékének megadása

Egy cella értékét a Cell Set (Cellaérték) (a Range / Cell kategória alatt) folyamatlépéssel adhatod meg. Az érték lehet egy formula is, amit Djeeni kiszámol, és az eredményt írja be a cellába. A legegyszerűbb példa egy cellába egy konstans értéket írni (legyen ez a C3-as cella a wsCel munkalapon):

 Cell Set  Cell: wsCel!C3
       Value: 3      'szám
       
 Cell Set  Cell: wsCel!C3
       Value: Egy szöveg 'szöveg
       
 Cell Set  Cell: wsCel!C3
       Value: 1969.04.30 'dátum

Vegyünk még egy példát: legyen egy forrás munkalap (wsBement néven) és a feladat, hogy a cél munkalap (wsKimenet néven) C5-ös cellájába írjuk be a wsBemenet munkalap B4-es cellájának az értékét:

 Cell Set  Cell: wsKimenet!C5
       Value: [$wsBemenet!B4]

Figyeld meg, hogy nem kell az = jelet megadni ahhoz, hogy a wsBemenet munkalap B4-es cellaértéket megkapjuk. A cellát Djeeniben hivatkozzuk a [$…] jelöléssel. Ezt a jelölést úgy hívjuk, hogy Djeeni formula.

Időbélyegző

Egy hasznos folyamatlépés a Timestamp (Időbélyegző), amelyik egy cellába beírja az aktuális időpontot. Paraméterként csak a cellát kell megadni.

Egy cella elérése az értékének megkeresésével

Ha adatfeldolgozásrol van szó, az MS Excel felhasználója hamar elér a híres VLOOKUP funkciócsaládhoz amely két feladatot lát el:

 • először megtalál egy cellát az értéke alapján; majd
 • közvetlenül ezután visszaadja egy másik, a megtalált cellához kapcsolódó másik cella értékét

és korlátozott abban, hogy:

 • hol tudja a cellát keresni (csak egy oszlopban vagy sorban);
 • milyen kapcsolat lehet a megtalált cella és a visszaadott cella között (ugyanaz a sor, másik oszlop, vagy fordítva);
 • rögtön elfelejti a megtalált cellát (nem lehet két másik kapcsolódó cellát is használni)

Djeeni egyszerűbbé és jóval erősebbé teszi ezt a funkciót, mint az eredeti MS Excel megoldás. A Cell Lookup (Cella megkeresése) folyamatlépés végrehajtja a VLOOKUP első részét, és megkeresi a cellát az értéke alapján. Ha a cellát megtalálta, akkor meg is jegyzi azáltal, hogy elnevezi. Egy későbbi lépésben ezt a Djeeni nevet használva bármilyen másik cell hozzákapcsolható a megtalált cellához, amely másik cellával akármilyen további műveletet végezhetünk.

Példa:

 • egy munkatárs neve a wsRiport!C2 cellában található
 • a munaktárshoz tartozó fizetés a wsMunkatarsak törzsadat munkalapon található. A wsMunkatarsak munkalap a B és E oszlopokban tartalmaz neveket; a fizetések pedig a C és F oszlopokban vannak.
 • a megtalált fizetést a wsFizetes!D6cellába kell beírni
 Lookup Value  Djeeni name: ceMunkatars
         Value: [=wsRiport!C2]
         Range: $wsMunkatarsak!B1:E#RowEnd
 Cell Set    Cell: wsFizetes!D6
         Value: $wsMunkatarsak![+[#ceMunkatars|column]+1][#ceMunkatars|row] 

A megtalált cellát többféle módon is tudod használni (legyen ceTalalt a megtalált cella Djeeni neve):

[#ceTalalt|cell]    'a megtalált cella Munkalap!OszlopSor formában
            'bármely cellahivatkozásnál használható 
            'vagy a cella, vagy annak értéke a kontextustól függően
[#ceTalalt|row]    'a megtalált cella sorának száma
[#ceTalalt|column]   'a megtalált cella oszlop betűjele

Egy tartomány kitöltése egy fix értékkel

Hogyan írhatjuk egy teljes tartomány minden cellájába ugyanazt az értéket? Ms Excelben kijelölhetjük a tartományt, majd egy cellába beírva az értéket a Ctrl+Enter kitölti a teljes tartományt. Djeeni a Range Set (Tartomány beállitása) folyamatlépést használja ugyanerre. A Range Set ugyanúgy működik, mint a Cell Set:

 Range Set  Cell: wsCel!C3:D5
        Value: 3       'szám
       
 Range Set  Cell: wsCel!C3:D5
        Value: Valami szöveg 'szöveg
       
 Range Set  Cell: wsCel!C3:D5
        Value: 1969.4.30   'dátum

Példa: Az adatforrás (wsEvi Eladas) dátumokat tartalmaz hónap (B oszlop) és nap (C oszlop) formában. Az adatokat hozzá kell adni egy többéves adatsor munkalapjához. Mielőtt ezt megtesszük, be kell írni az évet a D oszlopba:

 Range Set   Range: wsEviEladas!D2:D[#RowEnd|C]
        Value: 2020

Figyeld meg, hogyan adtuk meg a tartományt egy Djeeni formulával, hogy az passzoljon a C oszlopba írt napokhoz.

Tartomány másolása vagy mozgatása

Az egyik leggyakoribb adatfeldolgozási lépés tartományok másolása/mozgatása az egyik helyről a másikra. Djeeninek van egy Copy/Move Range to (Tartományt másol/mozgat) folyamatlépése ennek végrehajtására, beleértve az MS Excel által kínált opciókat. Meg lehet adni, hogy másolunk vagy mozgatunk; a céltartományt felülírjuk vagy beszúrunk; és hogy csak az értékeket vagy a formázást és a formulákat is másoljuk/mozgassuk.