Felhasználói eszközök

Eszközök a webhelyen


WSheet Use - Munkalap használata

A WSheet Use az egyik leggyakoribb folyamatlépés, amely segítségével munkalapokat tudunk használni; viszont sokkal többre képes, minthogy csak a már létező munkafüzeteket 'megnyissuk' egy meghatározott munkalappal:

 • A különböző beállítások segítségével képesek vagyunk készíteni egy új munkalapot egy már meglevő munkafüzetben, valamint akár új munkafüzetet is létrehozhatunk.
 • Sablon munkalapokat is használhatunk (szmeben az MS Excellel, ami csak sablon munkafüzeteket enged), amellyel cellákat előre feltölthetünk formulákkal, formázásokkal vagy adattal.
 • Társíthatunk egy barátságos Djeeni nevet, amivel a folyamatunk jobban olvashatóbbá és érthetőbbé válik.
 • Ezen felül még akár CSV fájlokat is tudunk használni.
 • Végül, de nem utolsó sorban, meg tudunk adni egy dinamikusan változó nevet a munkafüzetünknek és munkalapunknak Djeeni formulák segítségével.

A WSheet Use folyamatban a következő paraméterket tudjuk megadni:

 • Worksheet Djeeni name: Ez a név fogja beazonosítani a munkalapot a folyamat alatt.
 • Worksheet Excel name: A használni kívánt munkalap neve úgy, ahogy az Excel-ben megjelenik. A Djeeni különlegessége, hogy képes értelmezni ha a munkalap neve helyet a sorszámát adjuk meg a munkafüzetben. Gyakran előfordul, hogy egy munkafüzetnek csupán egy vagy csak néhány munkalapja van. Ilyenkor például, ha a paraméter “1” lesz, akkor a Djeeni a munkafüzet első munkalapját fogja használni, attól függetlenül, hogy mi a neve. Ez kifejezetten hasznos olyankor, amikor egy informatikai rendszerből letöltött Excel munkalap neve dinamikusan változik.
 • From workbook: A munkafüzetet amelyet használni szeretnénk, elérési úttal együtt megadva:
  • Lehet egy fix elérési út, például C:\finance\budget\2020\plan.xlsx; de
  • Akár dinamikus elérési útvonalat is megadhatunk például: C:\finance\budget\[=wsSettings!B4]\plan.xlsx hogy használjunk egy másik munkalap paraméterét. Ebben a példában a B4 cellában levő értekre hivatkozunk a wsSetting Djeeni névvel el látott munkalapról; vagy
  • Kombinálhatunk is Excel funkciókat Djeeni formulákkal együtt például: C:\finance\budget\[+FORMAT(TODAY(),“yyyy”)]\actual.xlsx hogy elérjük a “budget” mappában levő idei év mappát.
 • File type: A Djeeni jelenleg az XLSX és CSV fájl kiterjesztéseket támogatja. A jövőben további fájl kiterjesztések használata is lehetséges lesz.
 • Using Template: Ez egy opcionális paraméter amelyet akkor kell kitölteni, ha a munkalap használatba vételekor át szeretnénk másolni adatokat és formázásokat egy másik munkalapról. Csak cél (Target) munkalapoknál lehet használni. A sablon adatok felül fogják írni a már meglevő adatokat. Ha használni szeretnénk ezt a paramétert, akkor követnünk kell az Excel szintaxist és hozzá kell adni a sablon munkalapot annak az Excel munkafüzet nevének a végéhez felkiáltójellel elválasztva amelyiknél használni szeretnénk. Például: Ha szeretnénk használni az EmptyBudget munkalapot a C:\finance\templates\budget.xlsx munkafüzetből akkor a következő paramétert kell használnunk C:\finance\templates\budget.xlsx!EmptyBudget.
 • Use worksheet as: Ki tudjuk választani, hogy forrásként vagy célként szeretnénk-e használni az adott munkalapot. A forrás munkalapokat Djeeni védi, és a benne levő adatok sem felülírva, sem megváltoztatva nem lesznek. A cél munkalapokból is tudunk használni adatokat olvasásra és feldolgozásra.
 • Target worksheet Exists / Not exists action: Meg tudjuk határozni hogy mi legyen hogyha a cél munkalap már létezik vagy még nem létezik. Lehetséges opciók:
  • Exists:Use as is / Not Exists:Error: Ez a beállítás abban az esetben hasznos, amikor adatot szeretnénk hozzá adni egy már meglevő munkalaphoz.
  • Exists:Use as is / Not Exists:Create: Ez a beállítás abban az esetben hasznos, amikor létre szeretnénk hozni egy munkalapot és adatot szeretnénk hozzá adni (Például: Minden hónapban létre szeretnénk hozni egy új munkalapot majd naponta hozzá akarunk adni adatokat).
  • Exists:Delete and Recreate / Not Exists:Create: Ez a beállítás abban az esetben hasznos, amikor minden esetben nulláról szeretnénk létre hozni egy új munkalapot. (Például: Ha a forrás munkalap egy változtatás után hibás lett, akkor ebben az esetben mindent újra szeretnénk készíteni).
  • Exists:Error/ Not Exists:Create: Ez a beállítás abban az esetben hasznos, amikor el szeretnénk kerülni hogy véletlenül felül írjunk egy már létező munkalapot. (Például egy régebbi verziót, amit megszeretnénk tartani).
 • Options: Meg tudjuk változtatni a WSheet Use viselkedését azzal, hogy meghatározunk egy vagy több lehetséges opciót az alábbiak közül amelyeket pontos vesszővel (;) választunk el:
  • UpdateLinks: Amikor a munkalapot megnyitottuk a külső linkekből származó adatok fel lesznek frissítve.
  • CSV:: Amikor CSV-t importalunk egy fájlból, akkor meg tudjuk határozni a felépítését egy 6 karakterű szövegel a következők szerint:
   • Első pozíció: A karakter amely elválasztja az értékeket a sorok között. Ez lehet vessző (,), pontosvessző (;), szóköz (s), tabulator (t) vagy egy egyedi karakter.
   • Második pozíció: A karakter amely elhatárolja a szöveg értékeket. Ez lehet idézőjel (), aposztróf (‘) vagy semmi (-).
   • Harmadik pozíció: A tizedesvessző a számoknál. Ez lehet pont (.) vagy vessző (,).
   • Negyedik pozíció: Az ezres elválasztó jel a számoknál. Ez lehet pont (.), vessző (,) vagy szóköz (s).
   • Ötödik pozíció: Megadja, hogy a CSV fájl Windows (w) vagy Macintosh (m) fájl formátumú.
   • Hatodik pozíció: Meg tudjuk határozni, hogy a negatív (-) jel lehet-e a számok mögött. Ez lehet igen (-) vagy nem (+).
   • Figyeljük meg a : jelet az opció neve (CSV) és értéke között. A : elhagyása hibát okoz; viszont a : előtt és után lehet szóközt használni.
   • Alapállapot: Ha a CSV fájl a CSV opció paraméter megadása nelkül lett importálva, akkor az alapállapot CSV:,”.,w+, vagyis az értékek vesszővel lesznek elválasztva, a szöveges értékek idézőjellel, a tizedesvessző jelen pont, az ezresek elválasztása vesszővel történik, a fájl Windows formátumban lesz kódolva, valamint a negatív jel a számoknál nem jelenhet meg a számok mögött.

Példák

Egy már létező munkalap megnyitása

A munkalap még nem létezik, és a munkafüzeteknek van egy (lehetőleg dinamikus) elérési útvonala; a munkafüzet elérése és az Excel neve ismert. Továbbá az is ismert, hogy a munkalap csak mint adat forrás lesz használva vagy módosítva is lesz (cél). Abban az esetben hogyha a Target (Cél) érték van beállítva akkor a Target worksheet Exists / Not exists action paramétert be tudjuk allítani a következők szerint: Exists: use as is / Not Exists: Error.

Egy új munkalap hozzá adása egy már létező munkafüzethez

Mivel egy új munkalapot szeretnénk létrehozni ezért a Use worksheet as paraméternek muszáj a Target (Cél) értéket fel vennie. A Target worksheet Exists / Not exists action paraméternek két lehetséges értéke lehet: vagy Delete and Recreate / Create vagy Error / Create. A munkafüzettel nem kell foglalkoznunk. Ha létezik a munkafüzet, akkor a Djeeni egyszerűen használja azt, ha pedig a munkafüzet nem létezik, akkor a Djeeni létre fogja hozni, hiszen a kérésünk, hogy legyen egy új munkalap a munkafüzetben, az pontosan azt jelenti, hogy a munkafüzetnek már léteznie kell.

Új munkafüzet készítése az első munkalapjával

Amikor új munkafüzetet szeretnénk készíteni egy munkalappal, akkor csupán csak a munkalappal kell foglalkoznunk, a Djeeni felismeri, hogy nincs hozzá tartozó munkafüzet és automatikusan elkészíti azt. A paramétereket az Egy új munkalap hozzá adása egy már létező munkafüzethez szerint kell kitölteni..

CSV fájl megnyitása

A CSV fájlok csupán csak egy munkalapot tartalmaznak. Az MS Excellel ellentétben a Djeeni megengedi, hogy a Djeeni név mellett egy Excel nevet is adjunk ehhez a munkalaphoz, de ezt jelenleg nem használjuk (jövőbeli verziók esetlegkihasználhatják). Válasszuk ki a File type paramétert 'csv' értékkel. A CSV fájlokat kizárólag forrásként lehet használni. Határozzuk meg a CSV beállításokat (Options) hogy elkerüljük az esetleges hibás importálást.