Felhasználói eszközök

Eszközök a webhelyen


Djeeni Formula

Az egyik leghatékonyabb fogalom az MS Excelben a formula. Ilyen formulákat írhatsz, mint:

 =SUM(B4:D5)+AVERAGE(F6:F9)

egy cellába és az MS Excel elvégzi a számolást. Djeeniben ugyanígy használhatod az összes MS Excel formulát, beleértve a függvényeket is. De Djeeni ki is bővíti a formulák képességeit, hogy a folyamatod még jobb legyen. Olvass tovább a hogyanért.

Djeeni formula kiegészítések áttekintése

Az MS Excel formulákon belüli Djeeni kiegészítéseket a […] módon jelöljük. Ez azt is jelenti, hogy a legtöbb Djeeni formulát [ és ] jelekkel kell körbevenned. Lásd az áttekintő táblázat alatti alfejezeteket a részletes magyarázatokért.

Djeeni formula kiegészítések áttekintése
Hivatkozás egy Használd ezt MS Excel Példa Djeeni Példa
Cellára [$…] D4, Munkalap!D4, [Ut\A\Munkafuzetig]Munkalap!D4 [$wsNev!D4]
Tartományra [$…] D4:E5 [$wsNev!D4:E5]
Cella értékére [=…] a D4 cella értéke [=wsNev!D4]
Elnevezett tartomány [:…] tartomanyNev [:tartomanyNev]
Egy kikeresett érték cellája [# … |cell] - [#ceErtek|cell]
Egy kikeresett érték sorszáma [# … |row] - [#ceErtek|row]
Egy kikeresett érték oszlopbetűje [# … |column] - [#ceValue|column]
Utolsó adatoszlop az első sorban [#ColumnEnd] or #ColumnEnd - [$wsNev![#ColumnEnd]2]
Utolsó adatoszlop tetszőleges sorban [#ColumnEnd|sorszám] - [$wsNev![#ColumnEnd|2]2]
Utolsó adatsor az A oszlopban [#RowEnd] vagy #RowEnd - [$wsNev!C#RowEnd]
Utolsó adatsor tetszőleges oszlopban [#RowEnd|OszlopBetű] - [$wsNev!C#RowEnd|C]
Aktuális sor/oszlop a legbelső Sor/Oszloplistában [#] vagy # - [$wsNev!F#]
Aktuális sor/oszlop tetszőleges Sor/Oszloplistában [#|DjeeniNev] - [$wsNev!F[#|rlSorLista]]
Aktuális munkalap egy munkafüzetlistában A lista Djeeni neve - [$wlNev!B5]
Egy munkalap munkafüzet mappája, fájlneve és kiterjesztése [#munkalap|Folder], [#munkalap|File], [#munkalap|Extension] - [#wsNev|Folder], [#wsNev|File], [#wsNev|Extension]
Munkalap Excel neve [#munkalap|Name] - [#wsNev|Name]
Számolás értékekkel [+számolás] - [+([#RowEnd]-1) * ([#ColumnEnd]-2)]
A Djeeni kliens mappája (relative mappa) [#DjeeniFolder] vagy #DjeeniFolder - #DjeeniFolder\penzugy\riportok

Hivatkozás egy cellára vagy tartományra

Egy MS Excel formulában egy munkalap valamely cellájára az oszlopa betűjelével és sorának számával hivatkozunk:

 B4

Tartományokhoz a bal felső és jobb alsó cellák megadása szükséges:

 C5:F8

Az átláthatóság miatt Djeeni megköveteli, hogy minden cella- vagy tartományhivatkozás a megfelelő munkalappal együtt történjen, ahol a munkalapot annak Djeeni neve adja meg:

 [$wsPelda!B3:T45]

ahol [$…] jelöli a cellahivatkozást egy formulán belül.

Djeeni formula kiegészítések egy MS Excel formulában

Az MS Excelben egy cellához vagy tartomány celláihoz tartozó formulát a = jelet követően lehet megadni. Például =SUM(B3:B6). Djeeniben ugyanezt kell tenned a Cell Set or Range Set folyamatlépésekben:

 =SUM([$wsPelda!B3:B6])

Több Djeeni formula kiegészítést is használhatsz egyetlen MS Excel formulában:

 =IF([$wsPelda!B4]>5,[$wlForras!C#],"N/A")

Elnevezett tartományok

Elnevezhetsz egy tartományt a Range Use folyamatlépésben, megadva a tartománynak egy Djeeni nevet. Továbbá, formulákban hivatkozhatsz az elnevezett tartományodra [:elnevezettTartomany] formában:

 =SUM([:elnevezettTartomany])

Kikeresett értékek

Miután egy értéket kikerestünk egy tartományban a Cell Lookup folyamatlépésben, hivatkozhatunk a megtalált cellára. Tegyük fel, hogy a Cell Lookup a keresési eredményét a ceErtek Djeeni név alatt tárolja. Ekkor

 #ceErtek|cell         'hivatkozás a megtalált cellára

hivatkozik a megtalált érték cellájára. Példa: ha a Cell Lookup az értéket a wsForras munkalap C4 cellájában találja meg, akkor [#ceValue|cell] megegyezik a [$wsForras!C4] hivatkozással.

Lehetséges a megtalált cella sorszámát és oszlopának betűjelét is használni:

 #ceErtek|row           'a megtalált érték cellájának sorszáma
 #ceErtek|column          'a megtalált érték cellájának oszlopbetűje

Példa: ha a Cell Lookup az értéket a wsForras munkalap C4 cellájában találja meg, akkor [#ceErtek|row] egyenlő 4, míg [#ceErtek|column] egyenlő C.

Utolsó adatsor egy oszlopban

Egy munkalap A oszlopának utolsó sorát megtalálhatod a [#RowEnd] Djeeni kóddal. Egy Djeeni formula kiegészítésen belül a [] elhagyható, és egyszerűen írhatsz #RowEnd kódot is:

 [$wsPelda!C#RowEnd]   'az a cella a C oszlopban, amelynek sorszáma megegyezik 
             'az A oszlop utolsó adatsorának számával

Bármely oszlop utolsó adatsorára a [#RowEnd|OszlopBetű] jelöléssel hivatkozhatsz:

 [$wsPelda!C[#RowEnd|B]] 'az a cella a C oszlopban, amelynek sorszáma megegyezik 
             'a B oszlop utolsó adatsorának számával

Utolsó adatoszlop egy sorban

Egy munkalap első sorának utolsó oszlopát megtalálhatod a [#ColumnEnd] Djeeni kóddal. Egy Djeeni formula kiegészítésen belül a [] elhagyható, és egyszerűen írhatsz #ColumnEnd kódot is:

 [$wsPelda!#ColumnEnd3]    'az a cella a harmadik sorban, amelyik az első sor 
                'utolsó cellája alatt van

Bármely sor utolsó adatoszlopára a [#ColumnEnd|Sorszám] jelöléssel hivatkozhatsz:

 [$wsPelda![#ColumnEnd|4]3]  'az a cella a harmadik sorban, amelyik a negyedik sor 
                'utolsó cellája felett van

Aktuális sor/oszlop egy SorListában/OszlopListában

Egy Sorlistában vagy Oszloplistában az aktuális sorra/oszlopra a [#] jelöléssel hivatkozhatsz. Egy Djeeni formula kiegészítésen belül elég magát a # jelet használni:

 [$wsPelda!G#]    'a G oszlop cellája, a sorlista aktuális sorában

A [#] használható más munkalapokra hivatkozáshoz is, valamint felhasználható számolásokban is. Példa: adatokat kell másolni az egyik munkalap második sorábol az ötödikbe, majd a harmadikból a hatodikba stb. A Range Copy/Move To folyamatlépésben írhatod ezt:

 From range: $wsForras!A#:D#
 Target cell: $wsCel!A[+#+3]

Listák egymásba ágyazása

Ha két SorLista vgy OszlopLista egymásba van ágyazva, akkor [#] a legközelebbi (legbelső) lista aktuális sorát/oszlopát hivatkozza. A külső lista aktuális elemét úgy kapjuk meg, hogy a # jelet módosítjuk a külső lista Djeeni nevével:

[#|rlSorLIsta]  'rlSorLista a külső sorlista Djeeni neve

vagy

[#|clOszlopLista]  'clOszlopLista a külső oszloplista Djeeni neve

Példa: Tegyük fel, hogy egy munkalap (Djeeni neve: wsPelda) összes során végig kell menni egy külső SorListával (Djeeni neve rlSorok), ezen belül minden sorban fel kell dolgozni az egyes oszlopokban (azaz cellákban) található értékeket egy OszlopListával (Djeeni neve: clCellak). Ha az aktuális cellát meg akarjuk hivatkozni, akkor ezt így tehetjük meg:

wsPelda![#|rlSorok][#|clCellak] 'aktuális cella hivakozása Sor- és OszlopListával

vagy

wsPelda![#|rlSorok]#  'a legbelső OszlopLista Djeeni kód módosítója elhagyható

Számolások

Az adatmozgatás az egyik helyről a másikra sokszor számolással történik. Djeeni a [+…] formula kiegészítéssel számol.

Számolási példák
elvárt eredmény Djeeni formula
Az utolsó adatosr utáni sor [+#RowEnd+1]
Az utolsó adatoszlop melletti oszlop [+#ColumnEnd+1]
Minden egyes listasorhoz három célsor készítése [+#*3], [+#*3+1], [+#*3+2]
Egy sorlista minden 100. sorához összegzés készítése SUM(A[+#-99]:A[#]) ⇒ B[+#/100]

Relatív mappák megadása

Relatív mappákat is használhatsz a Djeeni folyamatban a #DjeeniFolder Djeeni kód megadásával. A #DjeeniFolder azt a mappát jelenti, amelyikben Djeeni maga helyezkedik el. Innen indulva megadhatsz almappákat, ha szükséges:

 #DjeeniFolder\Riportok 'a Djeeni mappa Riportok almappája